Svenskt Trä Logo

Standardbeslag till småhus

Publicerad 2017-01-18

Beslag till småhus – orienteringsskiss.
Figur 58
Beslag till småhus – orienteringsskiss.

1. Spikningsplåtar

Spikningsplåtar kan användas som skarvplåt vid balk- och takkonstruktioner av limträ eller till infästning av pelarfot. För att undvika excentrisk belastning ska två plattor per förband användas (så kallade dubbelbeslag). Plattorna är tillverkade av varmförzinkad stålplåt eller rostfri syrafast stålplåt i tjocklekarna 1,5, 2,0 och 2,5 mm. Håldiameter 5 mm.

Spikningsplåtar
Figur 56 Spikningsplåtar

2. Takåsfäste

Takåsfäste används vid takkonstruktioner och korsande balkar, i huvudsak vid förankring av takåsar till primärbalk. De är särskilt användbara i konstruktioner som ska förses med inklädnad utanpå den bärande stommen eller där det saknas betydelse om beslaget är synligt. Tillverkas i några olika modeller, som vänster- och högerbeslag, av varmförzinkad stålplåt. Håldiameter 5 mm.

Takåsfäste
Figur 57 Takåsfäste

3. Gaffelankare

Gaffelankare används i huvudsak som förband mellan takstolar och underliggande konstruktion men kan även användas vid kryssförband i trä. Tillverkas i olika modeller av varmförzinkad stålplåt i tjockleken 1,5 mm. Håldiameter 5 mm.

Gaffelankare
Figur 59 Gaffelankare

4. Dragband

Dragband av stålplåt används för stabilisering av takkonstruktioner. De används även till vindkryss i bjälklag och väggar. Tillverkas av varmförzinkad stålplåt. Håldiameter 5 mm för montering med ankarspik eller ankarskruv.

Dragband
Figur 60 Dragband

5. Stolpsko

Stolpskor används för ingjutning eller fastsättning i betong vid infästning av limträpelare, till exempel för staket och altaner. Tillverkas i olika modeller, med eller utan justerbart utförande, i varmförzinkat stål.

Stolpsko
Figur 61 Stolpsko

6. Vinkelbeslag

Vinkelbeslag används som kryssförband i trä och limträ. Kan även användas vid infästningar för trä – betong. Finns i ett flertal dimensioner för anpassning till aktuell belastning. Tillverkas av varmförzinkad eller rostfri stålplåt med tjocklek 2 eller 3 mm. Håldiameter 5 mm för ankarspik eller ankarskruv, samt större hål för expanderskruv.

Vinkelbeslag
Figur 62 Vinkelbeslag

7. Spikplåtsvinkel

Spikplåtsvinklar kan användas vid förbindningar mellan stolpe och syll eller vid kryssförband med måttlig belastning. Tillverkas av varmförzinkad eller rostfri stålplåt med tjocklek 2 eller 4 mm. Håldiameter 5 mm.


Spikplåtsvinkel
Figur 63 Spikplåtsvinkel

8. Balksko

Balkskor används vid anslutning av balkar i samma plan och vid anslutning mellan pelare och balk av limträ. Det finns många olika typer av balkskor med flikar som har olika bredd. Inom varje typ finns ett antal höjder. Balkskor kan ha inåtvända eller utvändiga flikar. Tillverkas av varmförzinkad stålplåt med tjocklek 2 mm. Håldiameter 5 mm.

Balksko med utvändiga flikar
Figur 64 Balksko med utvändiga flikar

9. Gerberbeslag

Gerberbeslag används vid ej momentöverförande skarvning av balkar i samma plan. För att undvika excentrisk belastning ska två beslag per förband användas (så kallade dubbelbeslag). Tillverkas av varmförzinkad stålplåt med tjocklek 2 mm. Håldiameter 5 mm.

Gerberbeslag
Figur 65 Gerberbeslag

10. Infästning med träskruv

Förband med speciell träskruv, universalskruv eller träbyggnadsskruv, är en annan enkel lösning vid mindre konstruktioner, till exempel uterum och carportar. Figur 67 intill visar universalskruv för anslutning av sekundärbalk till primärbalk. Den kan också användas som förstärkning av limträbalk vid upplag. Skruven har borrspets för att undvika sprickor i virket. Den monteras ofta i vinkel (skrå).

Figur 66 Exempel på spik och träskruv som används till limträförband. 

Ankarskruv
Ankarskruv.
Används i kombination med byggbeslag.

Ankarspik
Ankarspik.
Används i kombination med byggbeslag.

Borrande dymling
Borrande dymling.
Används för montering av inslitsade stålplåtar i träkonstruktioner.

Universalskruv
Universalskruv.
Med övre och undre förankringsgängor för två virkesstycken.

Träbyggnadsskruv
Träbyggnadsskruv.
Med specialutformade gängor. Behöver inte förborras.

Universalskruv
Figur 67 Universalskruv

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok