Svenskt Trä Logo

Teknikutveckling

Publicerad 2017-01-18

Förutom standardlösningar utvecklas ständigt nya beslag och infästningar för limträkonstruktioner. Olika krav tvingar fram nya lösningar. Infällda beslag har många fördelar gentemot utanpåliggande, till exempel förbättrat brandmotstånd. Universalskruv är en skruvtyp som möjliggör tillämpning av såväl enklare som billigare förband.

 

Knutpunkt i ett fackverk med inslitsade stålplåtar och ståldymlingar, dymlingsförband.
Figur 54
Knutpunkt i ett fackverk med inslitsade stålplåtar och ståldymlingar, dymlingsförband.

Dymlingsförband med inslitsad plåt
Figur 55 Dymlingsförband med inslitsad plåt

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok