Svenskt Trä Logo

Stabilitet

Publicerad 2017-01-17

Vindlaster från fasaderna överförs genom takkonstruktionen till vindfackverk placerade i takets plan och normalt nära gavlar och längs fasader.

Upplagskrafterna från horisontella vindfackverk i taket överförs genom vertikala vindkryss i väggarna ned till grunden. Här nedan visas några exempel.

Stabilisering av limträstomme
Figur 31
Stabilisering av limträstomme med vindfackverk och vindkryss för vindlast mot långsida. Principfigur.

 

Exempel på konstruktioner som är stabila i sitt eget plan
Figur 32
Exempel på konstruktioner som är stabila i sitt eget plan:
a) Fast inspänning av pelarfötter; ledad anslutning mellan balk och pelare.
b) Ledad infästning av pelarfötter; fast inspänning mellan balk och pelare.
c) Ledad infästning av pelarfot och pelartopp; krysstag av stål eller trä.

 

Exempel på anordning av vindfackverk vid pelar-balk-, ram- och bågkonstruktioner
Figur 33
Exempel på anordning av vindfackverk vid pelar-balk-, ram- och bågkonstruktioner. En utförligare beskrivning av hur stabilisering av limträstommar lämpligen utformas finns i Projektering av limträkonstruktioner.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok