Svenskt Trä Logo

Dimensioneringsprogram

Publicerad 2017-01-18

I Sverige finns det ett flertal godkända dimensioneringsprogram för limträ. Här nedan anges några kommersiella dataprogram, som för närvarande (2015) används av de svenska limträtillverkarna:

 • Focus Konstruktsjon – 2D- och 3D-program för statisk analys och beräkning av pelare, balkar, ramar och takstolar.
 • RFEM – Allmänt program för beräkning och dimensionering.
 • RSTAB – Allmänt program för beräkning och dimensionering.
 • TIMBER PRO – Dimensioneringsmodul för RFEM och RSTAB.
 • RX-TIMBER – Dimensionering av balkar och pelare enligt Eurokod 5.
 • Finnwood – Dimensionering av balkar och pelare enligt Eurokod 5.
 • StatCon Structure – Dimensionering av balkar och pelare enligt Eurokod 5.
 • StatCon Glulam – Program för bågar, pulpet- eller sadelbalkar, ramar etcetera.
 • TrussCon – Program för dimensionering och kalkylering av takstolar. Det är avsett att användas av takstolstillverkare för att skapa produktionsunderlag för enskilda takstolar.
 • Svenskt Trä – Dimensioneringsprogram för enklare tillämpningar, som finns på www.byggbeskrivningar.se under fliken Dimensionering.

www.byggbeskrivningar.se
www.byggbeskrivningar.se/dimensionering

Därutöver finns det några dimensioneringsprogram för limträ som för närvarande används av byggkonsulter:

 • StruSoft Ramanalys – 2D-program för pelare, balkar, ramar etcetera.
 • StruSoft FemDesign –3D-program som även beräknar skivor.

För ytterligare information om dimensioneringsprogram och uppdateringar, kontakta programtillverkarna.

Treledsramar av limträ, Fröåkra kostall, Lyrestad.
Treledsramar av limträ, Fröåkra kostall, Lyrestad.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok