Svenskt Trä Logo

Golvbalkar

Publicerad 2017-01-18

 Dimensionstabell – golvbalkar

Tabell 16 Dimensionstabell – golvbalkar

Tvärsnitts-
mått
b × h
(mm)

Bostäder Kontor, skolor
Skruvlimmad golvspånskiva Skruvad golvspånskiva Skruvlimmad golvspånskiva Skruvad golvspånskiva
Spännvidd L
(mm)
Spännvidd L
(mm)
Spännvidd L
(mm)
Spännvidd L
(mm)
Två
stöd
Tre
stöd
Två stöd Tre stöd Två
stöd
Tre
stöd
Två stöd Tre stöd
42 x 180 3 790 3 800  2 870  2 870  3 800  3 800  2 870  2 870 
225 4 480 4 640  3 730  3 730  4 640  4 460  3 730  3 730 
56 x 225 4 810 4 960  4 180  4 180  4 960  4 960  4 180  4 180 
270 5 520  5 880  5 170  5 170  5 850  5 880  5 170  5 170 
66 x 270 5 750  6 120  5 500  5 500  6 100  6 120  5 500  5 500 
315 6 450  7 100  6 450  6 550  6 840  7 100  6 550  6 550 
90 x 315 7 040  7 800  7 040  7 460  7 470  7 800  7 460  7 460 
  • Maximal spännvidd (mm) för golvbalkar på två eller tre stöd.

  • Vid balkar på tre stöd ska mellanstödet ligga inom området 0,4 och 0,6 av balkarnas totala längd. Limträbalkarnas inbördes avstånd (c-avstånd) är 600 mm.

  • Undergolv av minst 22 mm limmad och skruvad golvspånskiva typ P5 eller bättre eller enbart skruvad.

  • Hållfasthetsklass GL30c för limträbalkar med bredd ≥ 90 mm.

  • Hållfasthetsklass GL28cs för limträbalkar med bredd < 90 mm (klyvsågade limträbalkar). Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Styvheten hos bjälklaget har kontrollerats enligt Eurokod 5.

  • Dessutom har största nedböjning i bruksgränstillståndet ufin begränsats till 20 mm för bostads-, respektive 30 mm för kontorsbjälklag.

  • Egentyngd = 0,5 kN/m2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok