Svenskt Trä Logo

Golvbalkar

Publicerad 2017-01-18

 Dimensionstabell – golvbalkar

Tabell 16 Dimensionstabell – golvbalkar

Tvärsnitts-
mått
b × h
(mm)

Bostäder Kontor, skolor
Skruvlimmad golvspånskiva Skruvad golvspånskiva Skruvlimmad golvspånskiva Skruvad golvspånskiva
Spännvidd L
(mm)
Spännvidd L
(mm)
Spännvidd L
(mm)
Spännvidd L
(mm)
Två
stöd
Tre
stöd
Två stöd Tre stöd Två
stöd
Tre
stöd
Två stöd Tre stöd
42 x 180 3 790 3 800  2 870  2 870  3 800  3 800  2 870  2 870 
225 4 480 4 640  3 730  3 730  4 640  4 460  3 730  3 730 
56 x 225 4 810 4 960  4 180  4 180  4 960  4 960  4 180  4 180 
270 5 520  5 880  5 170  5 170  5 850  5 880  5 170  5 170 
66 x 270 5 750  6 120  5 500  5 500  6 100  6 120  5 500  5 500 
315 6 450  7 100  6 450  6 550  6 840  7 100  6 550  6 550 
90 x 315 7 040  7 800  7 040  7 460  7 470  7 800  7 460  7 460 
  • Maximal spännvidd (mm) för golvbalkar på två eller tre stöd.

  • Vid balkar på tre stöd ska mellanstödet ligga inom området 0,4 och 0,6 av balkarnas totala längd. Limträbalkarnas inbördes avstånd (c-avstånd) är 600 mm.

  • Undergolv av minst 22 mm limmad och skruvad golvspånskiva typ P5 eller bättre eller enbart skruvad.

  • Hållfasthetsklass GL30c för limträbalkar med bredd ≥ 90 mm.

  • Hållfasthetsklass GL28cs för limträbalkar med bredd < 90 mm (klyvsågade limträbalkar). Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Styvheten hos bjälklaget har kontrollerats enligt Eurokod 5.

  • Dessutom har största nedböjning i bruksgränstillståndet ufin begränsats till 20 mm för bostads-, respektive 30 mm för kontorsbjälklag.

  • Egentyngd = 0,5 kN/m2.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan