Svenskt Trä Logo

Raka takbalkar

Publicerad 2017-01-18

Dimensionstabell

Tabell 11 Dimensionstabell – raka takbalkar

Belastning
(kN/m)
Spännvidd L
(m)
 
5 6 7 8 9 10
2  42 x 315  56 x 360  56 x 405  66 x 450  66 x 495  78 x 495
3  56 x 315  56 x 405  56 x 450  66 x 495  78 x 495  78 x 585
4  56 x 360  56 x 405  66 x 450  78 x 495  78 x 585  90 x 585
5  56 x 405  56 x 450  66 x 495  78 x 540  90 x 585  90 x 630
6  56 x 405  66 x 450  78 x 495  78 x 585  90 x 630  90 x 675
7  56 x 450  66 x 495  78 x 540  78 x 585  90 x 630  90 x 720
8  66 x 405  66 x 495  90 x 540  90 x 585  90 x 675  90 x 720
9  66 x 450  78 x 495  78 x 585  90 x 630  90 x 675  90 x 765
10  66 x 450  78 x 495  78 x 585  90 x 630  90 x 720  115 x 720
12  66 x 495  78 x 540  90 x 585  90 x 675  115 x 720  115 x 765
  11 12 13 14 15 16 17 18
6  90 x 720  115 x 765  115 x 810  115 x 855  140 x 855  140 x 900  140 x 990  140 x 1 035
7  115 x 720  115 x 765  115 x 855  115 x 900  140 x 900 140 x 990   140 x 1 035  140 x 1 080
8  115 x 765 115 x 810   115 x 900  115 x 945  140 x 945  140 x 990  140 x 1 080 140 x 1 125 
9  115 x 765  115 x 855  115 x 900  140 x 945  140 x 990  140 x 1 035  140 x 1 125  140 x 1 170
10  115 x 810  115 x 855  115 x 945  140 x 945  140 x 1 035  140 x 1 080  140 x 1 170  165 x 1 170
12  115 x 855  115 x 945  115 x 990  140 x 1 035  140 x 1 080  165 x 1 080  165 x 1 170  165 x 1 215
15  115 x 900 140 x 945   140 x 1 035  140 x 1 080  165 x 1 125  165 x 1 170  165 x 1 260  165 x 1 305
18  140 x 900 140 x 990   140 x 1 080  165 x 1 080  165 x 1 170  165 x 1 260  190 x 1 260  190 x 1 350
20  140 x 945  140 x 1 035  140 x 1 125  165 x 1 125  165 x 1 215  165 x 1 305  190 x 1 305  190 x 1 395
25  140 x 1 035 140 x 1 125   165 x 1 125  165 x 1 215  190 x 1 260  190 x 1 350  190 x 1 395  190 x 1 485
30  140 x 1 080 165 x 1 125   165 x 1 215  190 x 1 260  190 x 1 305  190 x 1 395  215 x 1 440  215 x 1 530
  • Hållfasthetsklass GL30c. Klyvsågade limträbalkar GL28cs. Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbalkens bredd.

  • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initialdeformation högst 1/375 eller av kvasipermanent deformation högst 1/300 av spännvidden. (Deformationskriteriet har valts enligt Projektering av limträkonstruktioner, tabell 6.1, Takbalkar till skolor, butiker och dylikt).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan