Svenskt Trä Logo

Sadelbalkar

Publicerad 2017-01-18

 Dimensionstabell – sadelbalkar

Tabell 12 Dimensionstabell – sadelbalkar

Belastning (kN/m) Spännvidd L
(m)
12 13 14 15 16 17 18 19
90
365 – 740
90
404 – 810 
115
353 – 790 
115
381 – 850 
115
410 – 910 
115
429 – 960
115
458 – 1 020 
140416 – 1 010 
90
415 – 790 
115
374 – 780 
115
402 – 840 
115
431 – 900 
115
460 – 960 
115
489 – 1 020 
140
448 – 1 010 
140
466 – 1 060 
115
385 – 760 
115
414 – 820 
115
443 – 880 
115
471 – 940 
115
510 – 1 010 
140
459 – 990 
140
488 – 1 050 
140
516 – 1 110 
115
415 – 790 
115
454 – 860 
115
483 – 920 
115
521 – 990 
 140
480 – 980 
140
509 – 1 040 
140
538 – 1 100
140
566 – 1 160 
10  115
445 – 820 
115
484 – 890 
115
523 – 960 
115
561 – 1 030 
140
520 – 1 020 
140
549 – 1 080 
140
577 – 1 140 
140
616 – 1 210 
12  115
515 – 890 
115
554 – 960 
115
593 – 1 030 
115
641 – 1 110 
140
590 – 1 090 
140
629 – 1 160 
140
668 – 1 230 
165
616 – 1 210 
15  115
595 – 970 
115
644 – 1 050 
140
603 – 1 040 
140
651 – 1 120 
140
690 – 1 190 
140
739 – 1 270 
165
688 – 1 250 
165
726 – 1 320 
18  115
675 – 1 050 
140
644 – 1 050 
140
693 – 1 130 
140
741 – 1 210 
165
700 – 1 200 
165
749 – 1 280 
165
788 – 1 350 
165
826 – 1 420 
20  140
635 – 1 010 
140
684 – 1 090 
140
742 – 1 180 
165
711 – 1 180 
165
750 – 1 250 
165
799 – 1 330 
165
847 – 1 410 
165
896 – 1 490 
25  140
735 – 1 110 
140
794 – 1 200 
140
863 – 1 300 
165
821 – 1 290 
165
880 – 1 380 
165
929 – 1 460 
190
898 – 1 460 
190
946 – 1 540 
30  140
865 – 1 240 
140
934 – 1 340 
165
873 – 1 310 
165
931 – 1 400 
165
990 – 1 490 
190
959 – 1 490 
190
1 018 – 1 580 
215
986 – 1 580 
  20 21 22 23 24  
140
435 – 1 060 
140
454 – 1 110 
140
482 – 1 170 
140
501 – 1 220 
140
520 – 1 270 
140
495 – 1 120 
140
514 – 1 170 
140
543 – 1 230 
140
561 – 1 280 
165
520 – 1 270 
140
545 – 1 170 
140
574 – 1 230 
165
523 – 1 210 
165
551 – 1 270 
165
570 – 1 320 
140
595 – 1 220 
165
554 – 1 210 
165
573 – 1 260 
165
601 – 1 320 
165
630 – 1 380 
10  140
645 – 1 270 
165
594 – 1 250 
165
623 – 1 310 
165
651 – 1 370 
165
680 – 1 430 
12  165
655 – 1 280 
165
684 – 1 340 
165
712 – 1 400 
165
751 – 1 470 
190
700 – 1 450 
15  165
765 – 1 390 
165
804 – 1 460 
190
763 – 1 450 
190
791 – 1 510 
190
830 – 1 580 
18  190
795 – 1 420 
190
834 – 1 490 
190
873 – 1 560 
190
911 – 1 630 
190
950 – 1 700 
20  190
855 – 1 480 
190
894 – 1 550 
190
933 – 1 620 
190
981 – 1 700 
215
940 – 1 690 
25  190
995 – 1 620 
190
1 044 – 1 700 
215
1 003 – 1 690 
215
1 051 – 1 770 
215
1 100 – 1 850 
30  215
1 035 – 1 660 
215
1 094 – 1 750 
215
1 143 – 1 830 
215
1 191 – 1 910 
215
1 240 – 1 990 
  • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp I. Hyvlade ytor. Klimatklass 1.

  • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträsadelbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträsadelbalkens bredd.

  • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initial deformation högst 1/200 eller av kvasipermanent deformation högst 1/160 av spännvidden.

  • Dimensioner i tabellen anges på två rader med balkbredden i den övre raden och minsta – största balkhöjd i den undre. Förutsätter överhöjda sadelbalkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok