Svenskt Trä Logo

Treledsbågar med dragband

Publicerad 2017-01-18

Dimensionstabell – treledsbågar med dragband

Tabell 14 Dimensionstabell – treledsbågar med dragband

Belastning
(kN/m)
Spännvidd L 
(m)
20 25 30 35 40 45 50
10 115 x
540
115 x
630
140 x
720
165 x
765
165 x
900
190 x
945
190 x
1 035
15 115 x
630
140 x
720
140 x
855
165 x
945
190 x
990
215 x
1 080
215 x
1 170
20 140 x
675
140 x
810
165 x
900
190 x
990
190 x
1 080
215 x
1 215
215 x
1 350
25 140 x
720
165 x
810
165 x
1 035
190 x
1 125
215 x
1 125
215 x
1 350
215 x
1 440
30 140 x
765
165 x
945
165 x
1 125
190 x
1 215
215 x
1 305
215 x
1 485
215 x
1 665
  • Parabelbågar med pilhöjd ƒ = 0,144 × spännvidd L.

  • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Nedåtriktad last. Limträbågarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbågens bredd.

Anmärkning: Med dragband av rundstål, till exempel hållfasthetsklass 8.8, kan stag väljas med diameter och antal som varierar beroende på spännvidd och belastning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok