Svenskt Trä Logo

Treledsramar

Publicerad 2017-01-18

Dimensionstabell – treledsramar

Tabell 15 Dimensionstabell – treledsramar

  Belast-
ning
(kN/m)
Vägg-höjd H
(m)
Spännvidd L
(m)
(b × h1 – h2 – h3)
 15  20 25  30  35 
 10 4,0  140 x 450 – 570 – 300  140 x 600 – 690 – 450  140 x 700 – 810 – 650  165 x 800 – 870 – 750  165 x 900 – 990 – 900 
  4,5  140 x 450 – 600 – 300  140 x 600 – 750 – 450  165 x 650 – 810 – 550  165 x 800 – 930 – 700  165 x 900 – 
1 050 – 850 
  5,0  140 x 450 – 630 – 300  140 x 600 – 780 – 400  165 x 650 – 870 – 500  165 x 800 – 990 – 650  190 x 800 – 
1 020 – 750 
 15 4,0  140 x 550 – 630 – 300  140 x 700 – 780 – 500  165 x 800 – 870 – 600  165 x 900 – 990 – 750  190 x 950 – 
1 050 – 900 
  4,5  140 x 550 – 690 – 300  140 x 700 – 840 – 450  165 x 800 – 930 – 550  165 x 900 – 
1 050 – 700 
190 x 950 – 
1 110 – 850 
  5,0  140 x 550 – 720 – 300  165 x 600 – 810 – 400  165 x 800 – 990 – 500  190 x 850 – 
1 050 – 650 
190 x 950 – 
1 170 – 800 
 20 4,0  140 x 600 – 660 – 350  140 x 750 – 840 – 500  165 x 900 – 930 – 650  190 x 1 000 – 
1 020 – 750 
190 x 1 100 – 
1 170 – 900 
  4,5  140 x 600 – 720 – 350  165 x 750 – 840 – 450  165 x 900 – 990 – 600  190 x 1 000 – 
1 050 – 700 
215 x 1 000 – 
1 140 – 800 
  5,0  140 x 600 – 780 – 350  165 x 750 – 870 – 400  165 x 900 – 
1 050 – 550 
190 x 1 000 – 
1 140 – 650 
215 x 1 000 – 
1 230 – 750 
 25 4,0  140 x 650 – 720 – 400  165 x 750 – 840 – 500  190 x 900 – 960 – 650  190 x 1 050 – 
1 140 – 750 
215 x 1 150 – 
1 200 – 900 
  4,5  140 x 650 – 780 – 400  165 x 750 – 900 – 450  190 x 900 – 
1 020 – 600 
215 x 1 050 – 
1 140 – 650 
215 x 1 150 – 
1 290 – 850 
  5,0  140 x 650 – 840 – 400  165 x 750 – 960 – 450  190 x 900 – 
1 080 – 550 
215 x 1 050 – 
1 200 – 650 
215 x 1 150 – 
1 350 – 800 
  • Krökt ramhörn med genomgående lameller.

  • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Nedåtriktad last. Limträramarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna längs limträramens utsida får därvid vara högst 15 × limträramens bredd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan