Svenskt Trä Logo

Treledsramar

Publicerad 2017-01-18

Dimensionstabell – treledsramar

Tabell 15 Dimensionstabell – treledsramar

  Belast-
ning
(kN/m)
Vägg-höjd H
(m)
Spännvidd L
(m)
(b × h1 – h2 – h3)
 15  20 25  30  35 
 10 4,0  140 x 450 – 570 – 300  140 x 600 – 690 – 450  140 x 700 – 810 – 650  165 x 800 – 870 – 750  165 x 900 – 990 – 900 
  4,5  140 x 450 – 600 – 300  140 x 600 – 750 – 450  165 x 650 – 810 – 550  165 x 800 – 930 – 700  165 x 900 – 
1 050 – 850 
  5,0  140 x 450 – 630 – 300  140 x 600 – 780 – 400  165 x 650 – 870 – 500  165 x 800 – 990 – 650  190 x 800 – 
1 020 – 750 
 15 4,0  140 x 550 – 630 – 300  140 x 700 – 780 – 500  165 x 800 – 870 – 600  165 x 900 – 990 – 750  190 x 950 – 
1 050 – 900 
  4,5  140 x 550 – 690 – 300  140 x 700 – 840 – 450  165 x 800 – 930 – 550  165 x 900 – 
1 050 – 700 
190 x 950 – 
1 110 – 850 
  5,0  140 x 550 – 720 – 300  165 x 600 – 810 – 400  165 x 800 – 990 – 500  190 x 850 – 
1 050 – 650 
190 x 950 – 
1 170 – 800 
 20 4,0  140 x 600 – 660 – 350  140 x 750 – 840 – 500  165 x 900 – 930 – 650  190 x 1 000 – 
1 020 – 750 
190 x 1 100 – 
1 170 – 900 
  4,5  140 x 600 – 720 – 350  165 x 750 – 840 – 450  165 x 900 – 990 – 600  190 x 1 000 – 
1 050 – 700 
215 x 1 000 – 
1 140 – 800 
  5,0  140 x 600 – 780 – 350  165 x 750 – 870 – 400  165 x 900 – 
1 050 – 550 
190 x 1 000 – 
1 140 – 650 
215 x 1 000 – 
1 230 – 750 
 25 4,0  140 x 650 – 720 – 400  165 x 750 – 840 – 500  190 x 900 – 960 – 650  190 x 1 050 – 
1 140 – 750 
215 x 1 150 – 
1 200 – 900 
  4,5  140 x 650 – 780 – 400  165 x 750 – 900 – 450  190 x 900 – 
1 020 – 600 
215 x 1 050 – 
1 140 – 650 
215 x 1 150 – 
1 290 – 850 
  5,0  140 x 650 – 840 – 400  165 x 750 – 960 – 450  190 x 900 – 
1 080 – 550 
215 x 1 050 – 
1 200 – 650 
215 x 1 150 – 
1 350 – 800 
  • Krökt ramhörn med genomgående lameller.

  • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Nedåtriktad last. Limträramarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna längs limträramens utsida får därvid vara högst 15 × limträramens bredd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok