Svenskt Trä Logo

Treledstakstolar med dragband

Publicerad 2017-01-18

Dimensionstabell – treledstakstolar med dragband

Tabell 13 Dimensionstabell – treledstakstolar med dragband

Belastning
(kN/m)
Spännvidd L
(m)
15 20 25 30 35 40
6 115 x 405 115 x 540 140 x 630 140 x 765 165 x 855 165 x 990
7 115 x 450 115 x 585 140 x 675 165 x 765 165 x 900 190 x 990
8 115 x 450 115 x 630 140 x 720 165 x 810 165 x 945 190 x 1035
9 115 x 495 140 x 585 140 x 720 165 x 855 190 x 945 190 x 1035
10 115 x 495 140 x 630 140 x 765 165 x 855 190 x 945 215 x 1035
12 115 x 540 140 x 675 165 x 765 165 x 900 190 x 1 035 215 x 1 125
15 140 x 540 140 x 765 165 x 855 190 x 945 215 x 1 035 215 x 1 215
18 140 x 630 140 x 810 165 x 945 190 x 1 035 215 x 1 125 215 x 1 305
20 140 x 720 165 x 810 190 x 900 215 x 1 035 215 x 1 170 215 x 1 350
25 140 x 765 165 x 900 190 x 1 035 215 x 1 170 215 x 1 350 215 x 1 530
30 165 x 765 165 x 990 215 x 1 080 215 x 1 260 215 x 1 485 215 x 1 710
  • Hållfasthetsklass GL30c. Limtyp . Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Limträbalkarna förutsätts stagade mot vippning. Avståndet mellan stagpunkterna får därvid vara högst 15 × limträbalkens bredd.

  • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initialdeformation högst 1/300 eller av kvasipermanent deformation högst 1/240 av spännvidden.

Anmärkning: Med dragband av rundstål, till exempel hållfasthetsklass 8.8, kan stag väljas med diameter och antal som varierar beroende på spännvidd och belastning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok