Svenskt Trä Logo

Limträkonstruktioners brandmotstånd

Publicerad 2017-01-18

När det gäller brandbelastade träkonstruktioner är de nationella föreskrifterna ytterst återhållsamma med verifieringsmetoder.

Beräkningsmodeller om inbränning och hållfasthetsnedsättning kan hämtas från den gemensamma standarden Eurokod 5, medan säkerhetsparametrar (partialkoefficienter, lastreduktionsfaktorer med mera) måste hämtas från det gällande nationella anpassningsdokumentet, EKS.

Dimensioneringen av en brandexponerad limträbalk sker i två steg. Först beräknas resttvärsnittet, det vill säga det tvärsnitt som är kvar när man räknat bort kolskiktet. Kolskiktets tjocklek ökar med cirka 0,7 mm/minut. Om man använder detta värde kan den ökade inbränningen vid hörn anses vara beaktad. Eftersom det sker en hållfasthetsreduktion på grund av delvis uppvärmning i resttvärsnittet, kan man enligt en förenklad metod reducera resttvärsnittets area genom en motsvarande ökning av inbränningsdjupet med maximalt 7 mm efter 20 minuters brandexponering. Det härmed erhållna effektiva resttvärsnittet anses då ha samma egenskaper som det kalla tvärsnittet. Med andra ord: dimensioneringen i brandfallet utförs med ett reducerat tvärsnitt som vid normal temperatur.

Dimensioneringsvärdet för hållfasthet för det effektiva resttvärsnittet är då den karakteristiska hållfastheten (vid normal temperatur) dividerat med partialkoefficienten för material vid brand (γm = 1,00). Enligt Eurokod 5 får hållfastheten ökas med 15 procent. Omräkningsfaktorn för reduktion av den dimensionerande hållfastheten med avseende på lastvaraktighet och klimatklass vid dimensionering vid normal temperatur är ej relevant i brandfallet.

Ladugård med bärande konstruktion av limträ, Löhammar ladugård, nominerad till Träpriset 2008.
Ladugård med bärande konstruktion av limträ, Löhammar ladugård, nominerad till Träpriset 2008.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok