Svenskt Trä Logo

Vägledning för val av ytbehandlingsmaterial på utvändigt limträ

Publicerad 2017-01-18

Egenskaperna indelas i tre klasser:   3 = Mycket bra   2 = Bra   1 = Mindre bra
Egenskaperna kan variera med till exempel skikttjocklek, torrhalt, pigmenttyp.
Kombinationsmöjligheter för nymålning och underhåll:    = Lämplig    = Möjlig    = Olämplig

Tabell 24 Vägledning för val av ytbehandlingsmaterial på utvändigt limträ

Färgtyp Linoljefärg Alkydoljefärg Akrylatfärg 1) Slamfärg 2) Täcklasyr 3) Lasyr Träolja 4) Trätjära 5)
Egenskaper                
Fuktskydd 3 3 3 1 2 2 2 2
UV-skydd och kulörbeständighet 3 3 3 3 2 1 1 2
Glansbeständighet 1 2 3 16) 2 1 1 1
Mekaniskt skydd 3 3 3 2 2 1 1 1
Torktid 1 2 3 3  37)  38) 1 1
Nymålning                
Obehandlat, nytt       11)          
Obehandlat, ytåldrat       11)          
Impregnerat, träskyddsklass NTR A och NTR AB 9)                
Impregnerat, träskyddsklass
NTR B 10)
               
Underhåll                
Tidigare målat, linoljefärg                
Tidigare målat, alkydoljefärg                
Tidigare målat, akrylatfärg                
Tidigare målat, slamfärg                
Tidigare målat, lasyrfärg                
Tidigare olja, träskyddsolja                
Tidigare olja, petroleumolja                
Tjärbehandlat, trätjära                
Järnvitriolbehandlat, järnvitriol            11)           

1) Vid målning med akrylatfärg på obehandlat trä ska träytor oljas med penetrerande grundolja och grundas med alkydoljegrundfärg enligt färgtillverkarens anvisningar.

2) Vanligen slamfärg i rött, men andra pigment förekommer. Vattenburen. Endast på sågade eller finsågade träytor. Linoljehalt högst 8 procent av den våta färgens vikt.

3) Kan ha olika bindemedel, till exempel alkyd, akrylat eller alkyd + akrylat. Vattenburen eller lösningsmedelsburen.

4) Kommersiella preparat är vanligen en kombination av olika torkande och icke torkande oljor samt ibland en liten beståndsdel av fungicid, ett ämne mot angrepp av mikroorganismer. Oljor som innehåller vax bör undvikas.

5) Olika kvaliteter förekommer. Torkar mycket långsamt. Stark lukt.

6) Slamfärger har en matt yta.

7) För täcklasyr med alkyd som bindemedel är torktiden 2.

8) För lasyr med alkyd som bindemedel är torktiden 2.

9) Användning av impregnerat trä och träskyddsmedel regleras av Kemikalieinspektionen, KEMI.

10) Förekommer i bland annat fönster och trädgårdsmöbler av furu och är oljebaserad.

11) Träytor ska grundas med penetrerande grundolja och därefter en strykning med alkydoljegrundfärg före målning med toppfärgen.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok