Svenskt Trä Logo

8.2.1 Kantavstånd för ankarspik och ankarskruv

Publicerad 2018-08-23

För alla typer av förband och material är det viktigt att montera fästdonen på ett betryggande kantavstånd för att undvika sprickbildning och brottanvisning.

För träkonstruktioner gäller olika kantavstånd beroende på infästningens läge och hur träelementet är belastat. Föreskrifterna är inte helt entydiga, men generellt gäller följande:

  • Vid ändträ gäller, då beslaget är utsatt för dragspänningar, ett kantavstånd mot änden på minst 15 gånger spikens diameter, 15d.
  • Vinkelrätt mot fibrerna krävs ett kantavstånd på minst 5 gånger diametern, 5d, mot den obelastade kanten. Mot en belastad kant gäller 7 gånger diametern, 7d.

Ett exempel på minsta kantavstånd för limträ och ankarspik med diameter 4 mm redovisas i figur 8.9.

Dessa krav på minsta kantavstånd gäller för många typer av fästdon och beslag. Det kan ibland vara svårt att direkt beskriva olika krafters verkningssätt, varför det är viktigt att kraven följs. Konstruktionsritningarna ska noga följas.

Råd om infästningar ges i detta kapitel i samband med beskrivning av några vanliga typer av beslag.

Minsta kantavstånd i limträ för ankarspik med diameter 4 mm enligt Eurokod 5.
Figur 8.9 Minsta kantavstånd i limträ för ankarspik med diameter 4 mm enligt Eurokod 5.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan