Svenskt Trä Logo

8.2.10 Infästning av limträgolvbalkar mot limträbärlina med träskruvsförband

Publicerad 2018-08-23

Fördelen med denna typ av infästning är att den blir dold, vilket gör den lämplig från brandskyddssynpunkt.

Förslag till arbetsgång:

  • Märk ut på limträbärlinan var limträgolvbalkarna ska ansluta.
  • Ordna ett temporärt upplag (montagekloss) för limträgolvbalken.
  • Lägg upp limträgolvbalken och fixera den så den inte flyttar sig då universalskruven angriper den andra delen – man kan bli tvungen att backa och dra i på nytt för att få en tät anslutning. Ibland kan det vara bra att först fixera med en kort träbyggnadsskruv som avlägsnas när förbandet är färdigskruvat.
  • Märk ut på bärlinan var universalskruven ska sitta – den ska komma så att den ogängade delen är i skarven mellan limträelementen. Universalskruven ska vanligtvis ha en vinkel på 45 grader, en smygvinkel hjälper dig att kontrollera riktningen i samband med skruvdragningen. Räkna ut hur långt universalskruven ska dras i för att den ogängade delen ska hamna i skarven mellan limträelementen, om inte detta framgår av en konstruktionsritning. Välj en passande längd på bitsen och markera på bitsen hur djupt universalskruven ska dras i.
  • Börja med att skruva universalskruven från limträbärlinan in i golvbalken och kontrollera att anliggningen mot limträbärlinan är god. Skruva därefter från golvbalken in i limträbärlinan. Ska det bara vara ett par universalskruvar i förbandet så ska dessa sättas centrerade. Om det ska vara fler än två universalskruvar i samma förband ska de placeras så att kantavstånd och avstånd mellan universalskruvarna blir rätt enligt konstruktionsritning eller anvisning från skruvtillverkaren.
  • Kontrollera att skarven blir stum då det är en del av funktionen, att limträgolvbalken ansluter dikt mot limträbärlinan för att ta hand om den kraftkomposant som uppstår av att universalskruven sitter i vinkel.

Exempel på infästning av limträgolvbalk mot limträbärlina med träskruvsförband.
Figur 8.21 Exempel på infästning av limträgolvbalk mot limträbärlina med träskruvsförband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok