Svenskt Trä Logo

8.2.11 Infästning av limträtakbalk mot limträbärlina med träskruvsförband

Publicerad 2018-08-23

Med samma metod som med limträgolvbalkar kan vilka sekundärbalkar som helst monteras under förutsättning att det är noggrant tillsågade delar som ska anslutas.

Infästningsdetalj i en bandyhall med limträstomme, Nässjö.
Infästningsdetalj i en bandyhall med limträstomme, Nässjö.

Här har limträelementen lite olika vinklar, vilket inte påverkar infästningens läge. Det kan emellertid vara svårare att bestämma ingångshål och vilken referens man ska ha för vinkeln. Här blir det olika djup på idragningen av de två universalskruvarna. Man kan även montera limträbalkar mot -pelare om man kommer åt från baksidan av limträpelaren och på det viset få en dold infästning.

Tillverkare av denna typ av träskruv har även speciella jiggar som underlättar montaget, vilket är en bra lösning om det är ett stort antal universalskruvar.

Exempel på infästning av limträtakbalk mot limträbärlina med träskruvsförband.
Figur 8.22 Exempel på infästning av limträtakbalk mot limträbärlina med träskruvsförband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok