Svenskt Trä Logo

8.2.12 Infästning av gavelbalk och gavelpelare av limträ med universalskruv

Publicerad 2018-08-23

Limträbågar med gavelpelare och åsar av limträ.
Limträbågar med gavelpelare och åsar av limträ.

Gavelbalkar av limträ ligger oftast i ett urtag i gavelpelare av limträ och måste förankras för vindlaster till gavelpelarna med fästdon. Universalskruv monteras utifrån genom att man skruvar vinkelrätt genom gavelbalken och in i gavelpelaren. Här ska också den ogängade delen hamna i skarven mellan dessa två limträelement, så att man får de gängade delarna av universalskruven i respektive virkesdel. Detta är en enkel och flexibel lösning då ingen förborrning erfordras, förutsatt att man har tillgång till skruvdragare med hög vridmomentskapacitet.

Infästning av gavelbalk till gavelpelare av limträ med universalskruv.
Figur 8.23 Infästning av gavelbalk till gavelpelare av limträ med universalskruv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok