Svenskt Trä Logo

8.2.3 Montage av vinkelbeslag av stål för limträkonstruktioner

Publicerad 2018-08-23

Vinkelbeslag som används till reglar av konstruktionsvirke eller åsar av limträ, finns i många storlekar och utföranden. I figur 8.13 redovisas dubbla vinkelbeslag placerade på en limträpelare för infästning av en horisontell regel av konstruktionsvirke.

Spikmönstret kan variera beroende på vad vinkelbeslaget ska användas till. Mängden ankarspikar eller ankarskruvar som behövs beror på vilken last beslaget ska klara.

Figur 8.12 visar skillnaden mellan minimal och maximal spik- eller skruvning för ett av de vanligaste vinkelbeslagen med en bredd 105 mm. Mått och bärförmåga varierar mellan olika beslagstillverkare.

Minsta kantavstånd mellan fästdon och limträkant eller -ände måste naturligtvis beaktas vid montage med vinkelbeslag.

Beslagstillverkarnas produktinformation kan ge utförliga råd och de kan även ge god vägledning vid val av vinkelbeslag för olika situationer och lastförutsättningar.

Infästning med vinkelbeslag mellan primär- och sekundärelement av limträ.
Figur 8.12 Infästning med vinkelbeslag mellan primär- och sekundärelement av limträ. Exempel på minimalt respektive maximalt spik- eller skruvmönster för ett vanligt vinkelbeslag.

Montage av förband med dubbla vinkelbeslag.
Figur 8.13 Montage av förband med dubbla vinkelbeslag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok