Svenskt Trä Logo

8.2.5 Montage av inspänd limträpelare mot grundkonstruktion

Publicerad 2018-08-23

Principen för montage av inspänd limträpelare är densamma som för pendelpelare men beslagen har bytt placering och sitter istället på limträpelarens smalsidor. 

Även i detta fall är det viktigt att beslagen är rätt placerade då det inte finns någon möjlighet till justering i efterhand.

Laskar av stålplåt vid pelarfot – inspänd limträpelare.
Figur 8.15 Laskar av stålplåt vid pelarfot – inspänd limträpelare.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok