Svenskt Trä Logo

8.2.6 Infästning mellan limträpelare och limträbalk med laskar av spikningsplåt

Publicerad 2018-08-23

  • Märk ut var på limträpelaren spikningsplåten ska sitta enligt konstruktionsritning. Märk på spikningsplåten i vilka hål de närmaste ankarspikarna ska spikas för att erhålla rätt kantavstånd mot sidorna och mot limträpelartopp. Detta förfaringssätt gäller även mot limträbalken.
  • Fäst spikningsplåten genom att spika eller skruva 2 – 3 stycken ankarspik eller ankarskruv i de hål som utgör gränsen för kantavståndet. När man sedan använder spikpistolen syns det klart var gränsen går och risken för felspikning minskar. Det är olämpligt att spika eller skruva fel och sedan dra ut de felspikade eller felskruvade fästdonen.
  • Spika eller skruva ytterkanterna på spikningsplåten först och fortsätt inåt mot mitten. När limträbalken sedan är monterad kontrolleras kant- och ändavståndet igen innan man spikar eller skruvar färdigt förbandet.

Limträtillverkarna kan leverera stålbeslag som är anpassade till det specifika projektet. Då finns bara de hål som krävs för beslagets kapacitet. Detta gör det enklare att fästa rätt, då det ska vara fästdon i alla hål. Kontroll av kantavstånd blir också lättare då beslaget är utformat med rätt antal och rätt placering av hål. Dessa beslag underlättar egenkontrollen då man inte behöver räkna antal fästdon, utan bara kontrollera att alla hål är fyllda.

Exempel på pelar-balkanslutning av limträ med spikningsplåtar på ömse sidor.
Figur 8.16 Exempel på pelar-balkanslutning av limträ med spikningsplåtar på ömse sidor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan