Svenskt Trä Logo

8.2.7 Infästning mellan limträpelare och limträbalk med laskar av plattstål

Publicerad 2018-08-23

Laskar av stål för infästning av limträpelare och -balk utförs alltid i par och kan vara utförda av stålprofiler. Vanligast är plattstål, till exempel 8 × 80 × längd, men det är ansvarig byggnadskonstruktör som räknar fram rätt dimension och anger vilken typ av skruv som behövs till beslaget.

Infästningen sker ofta med genomgående skruv som kräver att man borrar ett passande hål för skruven. Här måste man borra vinkelrätt för att det ska passa beslaget på andra sidan.

Går laskarna upp mer än 500 mm på limträbalken bör de skruvar som ligger på nivån över 500 mm gå genom ovala hål för att limträbalken ska kunna svälla och krympa utan risk för sprickbildning.

Exempel på pelar-balkanslutning av limträ
Figur 8.17 Exempel på pelar-balkanslutning av limträ med laskar av plattstål samt infästning med genomgående skruv och mutter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok