Svenskt Trä Logo

8.2.8 Infästning mellan limträpelare och limträbalk med laskar av UPE-profil

Publicerad 2018-08-23

Laskar av stål i så kallad UPE-profil kan borras upp för sexkantig träskruv i klenare dimensioner och med flera sexkantiga träskruvar placerade i grupper.

Sexkantig träskruv är självborrande, så det behövs ingen förborrning i limträet. Det gäller dock att justera in lasken i rätt läge och riktning innan den kan skruvas fast.

Pelar-balkanslutning av limträ med laskar av UPE-profil
Figur 8.18 Exempel på pelar-balkanslutning av limträ med laskar av UPE-profil samt infästning med sexkantig träskruv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok