Svenskt Trä Logo

8.2.9 Infästning av sekundärbalk mot primärbalk av limträ med träskruvsförband

Publicerad 2018-08-23

För att kunna utföra dolda infästningar finns det möjlighet att använda speciella träskruvar som är självborrande i trämaterialet.

De är också användbara då det gäller förstärkningar vid urtag och håltagningar. Universalskruv är en träskruv som finns i olika storlekar och längder. De har gängor i båda ändar och en kort ogängad del på mitten. Universalskruven har ingen markant skalle för att lätt kunna försänkas, men tack vare att det finns gängor i de båda trädelarna åstadkoms ett starkt förband. Hållfastheten hos universalskruven utnyttjas bäst om man placerar universalskruvarna så att det blir dragspänning i dem.

Universalskruv ska alltid monteras så att den ogängade delen på universalskruven ligger i skarven mellan ingående limträelement. Universalskruven dras i till sitt rätta läge med hjälp av så kallade torxbits. Eftersom universalskruvarna nästan alltid ska försänkas i limträet, används bits med olika längd för rätt funktion.

Universalskruv går relativt tungt varför en lågvarvig sladdansluten skruvdragare är det bästa alternativet. Kraftiga batteriskruvdragare kan också fungera om vridmomentskapaciteten är tillräckligt hög, minst 70 Nm.

Träbyggnadsskruv finns i olika utföranden och fungerar som en normal träskruv och har inte gängning i båda ändar utan det är skruvhuvudet som ger förankring i den ena delen av förbandet. Skruvtypen har också en smalare hals så den går lätt igenom den träkomponent i förbandet som ska fästas. Finns även som helgängad.

Dubbelgängad universalskruv.
Figur 8.19 Dubbelgängad universalskruv. Med övre och undre förankringsgängor för två virkesstycken. Behöver inte förborras.

Träbyggnadsskruv. Med specialutformade gängor. Behöver inte förborras.
Figur 8.20 Träbyggnadsskruv. Med specialutformade gängor. Behöver inte förborras.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok