Svenskt Trä Logo

Praktiska hänsyn

Publicerad 2018-07-11

Montagestöd som finns på marknaden och som kan hanteras utan lyfthjälpmedel är begränsade till att klara cirka 5 – 10 kN axialkraft vid längder om 3 – 5 m.

Stagning av limträbalkar eller av sammansatta limträtakstolar bör därför utföras även mellan stöd för att motverka att limträbalkar eller limträtakstolar böjer ut i sidled. Detta utförs bäst med stållina, vajer eller spännband. På detta sätt fixeras limträstommen bättre och montagestöden avlastas så att de blir färre och mer lätthanterade.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok