Svenskt Trä Logo

3.2.4 Läfaktor enligt Eurokod 1

Publicerad 2018-08-23

Läfaktor ska beaktas för bärverksdelar som ligger i lä från den anblåsta bärverksdelen, enligt SS-EN 1991-1-4, figur 7.20. Om den aktuella bärverksdelen ligger i lä från den anblåsta bärverksdelen, som är lika hög eller högre, kan man beakta detta genom att multiplicera formfaktorn cf, med en reduktionsfaktor, så kallad läfaktor ψs.

För bärverksdelar av hallbyggnader i limträ, om den anblåsta bärverksdelen är lika hög eller högre än den bärverksdelen som ligger i lä, kan man anta ψs = 0,3.

Definition för bärverk på lovartsidan och bärverk på läsidan.
Figur 3.3 Definition för bärverk på lovartsidan och bärverk på läsidan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok