Svenskt Trä Logo

3.2.4 Läfaktor enligt Eurokod 1

Publicerad 2018-08-23

Läfaktor ska beaktas för bärverksdelar som ligger i lä från den anblåsta bärverksdelen, enligt SS-EN 1991-1-4, figur 7.20. Om den aktuella bärverksdelen ligger i lä från den anblåsta bärverksdelen, som är lika hög eller högre, kan man beakta detta genom att multiplicera formfaktorn cf, med en reduktionsfaktor, så kallad läfaktor ψs.

För bärverksdelar av hallbyggnader i limträ, om den anblåsta bärverksdelen är lika hög eller högre än den bärverksdelen som ligger i lä, kan man anta ψs = 0,3.

Definition för bärverk på lovartsidan och bärverk på läsidan.
Figur 3.3 Definition för bärverk på lovartsidan och bärverk på läsidan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan