3.3.1 Dimensionering av temporär stagning och dess infästningar

Publicerad 2018-08-23

Normalkrafterna i de temporära stabiliserande elementen, orsakade av karakteristisk vindlast mot treledstakstolarna i linje 2 och 3, visas i figur 3.8

Av det enkla skälet att kunna göra en tydligare resultatredovisning, har den finita elementmodellen för limträpelare och treledstakstolar av limträ inaktiverats i figur 3.8.

Motsvarande dimensionerande normalkrafter i de stabiliserande elementen erhålls genom att multiplicera karakteristiskt lastvärde med partialkoefficienten för last γF. Säkerhetsklass 3 har här antagits, γd = 1,0.

Dimensionerande normalkraft i spännbandet (dragning):

\({N_{\rm 1,d}} = {\gamma _\rm F} \cdot {N_{\rm 1,k}} = 1,5 \cdot 23,3 = 35\;{\rm{kN}}\)

Dimensionerande normalkraft i montagestödet (kan vara både dragning och tryck, beroende på placeringen av stödet):

\({N_{\rm 2,d}} = {\gamma _\rm F} \cdot {N_{\rm 2,k}} = 1,5 \cdot 11,3 = 17\;{\rm{kN}}\)

Notera att hänsyn bör tas även till snittkrafter och moment som uppstår i treledstakstolens olika bärande delar under montaget. Figur 3.9 a)c) visar diagrammen för normalkraft, tvärkraft och moment i den anblåsta treledstakstolen för lastfall enligt figur 3.7.

Som exempel kan nämnas att tvärkraften i vissa fall kan vara dimensionerande för infästningarna mellan olika bärverksdelar, till exempel mellan limträbalk och -pelare.

Maskinhall med limträstomme.
Maskinhall med limträstomme.

Vid större limträkonstruktioner kan även böjmoment kring veka riktningen i limträpelare och/eller limträtakstol vara dimensionerande. I dessa fall kan flera stagningspunkter i bärverket eller i viss mån val av limträtvärsnitt med större tjocklek vara ett lämpligt alternativ.

Numeriskt beräknade normalkrafter i de temporära stabiliseringselementen.
Figur 3.8 Numeriskt beräknade normalkrafter i de temporära stabiliseringselementen.

Diagram för den anblåsta treledstakstolen av limträ.
Figur 3.9 Diagram för den anblåsta treledstakstolen av limträ.
a) Normalkraftsdiagram.
b) Tvärkraftsdiagram.
c) Momentdiagram.
Lastfall, se figur 3.7.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan