Svenskt Trä Logo

13.1.1 Limträ inomhus – några ytbehandlingsråd

Publicerad 2018-08-23

I normalt uppvärmda lokaler krävs ingen ytbehandling av limträet om det inte ska ges en annan kulör än limträets egen, naturligt gulvita kulör. 

Då kan de flesta typer av ytbehandlingar användas som används på vanligt trä – täckfärg, täcklasyr, lasyrfärg, klarlack eller träolja. Vid underhållsmålning bör i första hand samma typ av ytbehandling användas som ursprungligen använts.

I lokaler med hög fuktbelastning, till exempel simhallar och andra våtutrymmen eller andra lokaler med risk för kondens, bör man vara restriktiv med ytbehandlingar som kräver omfattande förbehandlingar vid underhåll, till exempel täckfärg och klarlack. Välj därför en lämplig lasyrfärg eller träolja, som är mer underhållsvänlig. Se även tabell 23 i Fakta om Limträ.

Limträ. Malmö Centralstation. Banhall byggd år 1923.
Malmö Centralstation. Banhall byggd år 1923. En av de första stora leveranserna av limträ i Sverige. Limträet är täckmålat. Hallen är i bruk än idag.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok