Svenskt Trä Logo

13.1.4 Motverka nedbrytning av UV-strålning

Publicerad 2018-08-23

Genom att använda en pigmenterad ytbehandling erhålls ett bättre skydd mot UV-strålning. Ju högre pigmenthalt, desto bättre skydd – färgskikt med en felfri täckfärg ger optimalt UV-skydd och god hållbarhet. 

Täcklasyrer och lasyrfärger ger ett visst men begränsat UV-skydd och därmed sämre hållbarhet jämfört med täckfärgssystem, men i gengäld ett enklare underhåll.

Klarlacker och färglösa träoljor ger i regel ett otillräckligt skydd mot UV-strålar och bör därför inte användas till utomhusexponerat limträ, som är svårt att byta ut, såvida man inte accepterar den ytliga vädergrånaden. Klarlack på utvändigt limträ kan så småningom börja krackelera och flagna av, vilket försvårar underhållet. Det finns klarlack med inbyggt UV-filter som motverkar nedbrytning. I kvalificerade sammanhang, till exempel som till den spektakulära byggnaden Metropol Parasol i Sevilla, kan limträ förses med ett skyddande ytskikt av polyuretan. Sådana ytskikt har längre hållbarhet än konventionell ytbehandling.

Fritidshus med fasader av limträpanel som täckmålats.
Fritidshus med fasader av limträpanel som täckmålats. Nockbalk och bärlinor av limträ är delvis utomhusexponerade men skyddade under tak.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok