Svenskt Trä Logo

Ytbehandling hos limträtillverkaren

Publicerad 2018-08-23

Limträtillverkarna kan erbjuda ytbehandling av sina limträprodukter, förutom lagersortimentet som alltid levereras obehandlat. Om beställaren önskar få ytbehandlingen utförd av limträtillverkaren, bör kontakt tas i ett tidigt skede för att diskutera olika alternativ.

Lasyrfärger sugs inte in i den relativt hårda hyvlade ytan som limträelementen har. De har en viss motståndskraft mot den solstrålning som kan ske under montaget, men hållbarheten är begränsad till 3 – 5 år vid utomhusexponering.

De flesta typer av filmbildande ytbehandlingar ger ett bra skydd. Limträtillverkarna har passande system som de erbjuder. Det är produkter som fungerar bäst i deras produktion, såväl praktiskt som ekologiskt.

Förbehandling av en limträpelare som ska ytbehandlas hos limträtillverkaren.
Förbehandling av en limträpelare som ska ytbehandlas hos limträtillverkaren.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok