Svenskt Trä Logo

11.6 Detaljer

Publicerad 2017-01-19

Ledad anslutning av bågar till fundament

Förbanden mellan bågen och grundkonstruktionen utförs som nästan momentfria leder. Beroende på valet av förbandstyp, överförs förhållandevis små böjmoment. De är vanligtvis så små att de inte behöver beaktas när bågen dimensioneras, även om de har betydelse när själva förbandet och dess förankring dimensioneras.

Förutom att förbandet ska tillåta rotation i förhållande till den styvare axeln, ska förbandet kunna överföra både vertikala och horisontella krafter, se figur 11.16.

En fuktspärr under trädelen rekommenderas alltid, också i klimatklass 1 och 2, för att förhindra fuktinträngning i ändträet.

Ledad nockskarv

Ledade nockskarvar överför horisontella och vertikala krafter. Moment överförs endast i begränsad omfattning och beaktas inte vid dimensionering. Förbandet ska inte förhindra båghalvornas vinkeländringar. Om denna rörelse inte kan ske fritt uppstår tilläggsspänningar som kan leda till oförutsebara skador i konstruktionen, i regel sprickor i träet.

Skarven kan göras på samma sätt som nockskarven för treledstakstolar som visas i avsnitt Treledstakstolar. Några andra möjligheter visas i figur 11.17.

Båganfang med inslitsade stålplåtar och dymlingar, Kolmårdens djurpark.
Båganfang med inslitsade stålplåtar och dymlingar, Kolmårdens djurpark.

Möjliga utföranden för bågens anslutning till grunden
Figur 11.16
Möjliga utföranden för bågens anslutning till grunden.
a) Med bottenplatta och ledad tapp,
b) med laskar och ledad tapp,
c) med bottenstycke av U-stål, ledad tapp och sidostöd.

Med dymlad stålplåt, ändplåt och ledad tapp,<br />b) med skruvad ändplåt, gungled och sidostöd
Figur 11.17
Ledad nockskarv.
a) Med dymlad stålplåt, ändplåt och ledad tapp,
b) med skruvad ändplåt, gungled och sidostöd,
c) med dymlad ändplåt, gungled och sidostöd.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok