Svenskt Trä Logo

11.1 Några nyttiga geometriska samband för låga bågar

Publicerad 2017-01-19

För cirkelformade bågar med godtyckligt förhållande mellan pilhöjd och spännvidd och för parabelformade bågar med förhållandet mellan pilhöjd och spännvidd f ⁄ l ≈ 0,14 – 0,15, ges de relevanta geometriska egenskaperna i figur 11.5.

Observera att parabeln inte har en konstant radie, men vid små värden på förhållandet f ⁄ l sammanfaller parabeln och cirkeln nästan helt, vilket innebär att ekvationerna i figur 11.5 kan användas med tillräcklig noggrannhet för båda formerna.

Låga bågars geometriska egenskaper.
Figur 11.5
Låga bågars geometriska egenskaper.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok