Svenskt Trä Logo

11.1 Några nyttiga geometriska samband för låga bågar

Publicerad 2017-01-19

För cirkelformade bågar med godtyckligt förhållande mellan pilhöjd och spännvidd och för parabelformade bågar med förhållandet mellan pilhöjd och spännvidd f ⁄ l ≈ 0,14 – 0,15, ges de relevanta geometriska egenskaperna i figur 11.5.

Observera att parabeln inte har en konstant radie, men vid små värden på förhållandet f ⁄ l sammanfaller parabeln och cirkeln nästan helt, vilket innebär att ekvationerna i figur 11.5 kan användas med tillräcklig noggrannhet för båda formerna.

Låga bågars geometriska egenskaper.
Figur 11.5
Låga bågars geometriska egenskaper.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan