Svenskt Trä Logo

11.2 Preliminär dimensionering

Publicerad 2017-01-19

I allmänhet bestäms bågens form och eventuellt dess pilhöjd av arkitektoniska orsaker.

Av ekonomiska orsaker och också för att begränsa den horisontella stödkraften bör man följa vissa tumregler beträffande förhållandet mellan pilhöjd och spännvidd, maximal spännvidd och motsvarande. I figur 11.6 ges anvisningar för preliminär dimensionering av tre olika bågtyper. Deformationer är sällan ett problem hos bågar och kan kontrolleras genom att justera bågradien vid dimensioneringen.

Preliminär dimensionering av tre olika bågtyper.
Figur 11.6
Preliminär dimensionering av tre olika bågtyper.
a) Tvåledsbåge,
b) treledsbåge,
c) fackverksbåge.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok