Svenskt Trä Logo

11.4 Stabilitetskontroll

Publicerad 2017-03-16

Bågar är i allmänhet slanka konstruktioner och vid dimensioneringen ska man därför beakta, i ännu högre grad än vid dimensionering av ramar, knäckningsrisken både i bågens eget plan och ut ur bågens plan.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok