Svenskt Trä Logo

14.8 Dragbandsinfästning

Publicerad 2017-01-19

Dragband används ofta i takstolars nedre del. De överför endast dragkrafter. Det rekommenderas att kraften i dragbandet verkar så nära skärningspunkten mellan balkens och pelarens systemlinjer som möjligt.

Om krafterna är små kan dragband av limträ användas. I sådana fall kan krafterna överföras med spikningsplåtar eller plattstål, se figur 14.35. En annan möjlighet är att använda sig av inslitsade stålplåtar, se figur 14.36.

Om dragkrafterna är stora används dragband av stål med hög hållfasthet. Det finns två olika sätt att förankra dragbanden. Tekniskt sett är det enklast att använda två dragband, ett på var sin sida om balken. Dragbanden fästs med hjälp av en ändplatta som överför dragkraften till balken med hjälp av kontakttryck. För medelstora krafter kan man använda ett dragband som placeras i mitten och fästs genom ett hål som är borrat genom balken, se figur 14.37 b). Om balkhöjden är stor och om taklutningen är liten, är det både svårt och dyrt att borra sådana hål; ibland kan det rent av vara omöjligt.

För alla sorts dragband diskuterade här ska balkens stabilitet mot vippning utföras på något annat sätt än med hjälp av dragbandet.

Följande brottmoder ska kontrolleras:

  • Brott av dragbandet vid dragning (inklusive mutter och bricka).
  • Brott av spikningsplåt eller plattstål och spik- eller skruvförband.
  • Kontakttryck i vinkel med fiberriktningen mellan ändplåten och balkänden.

Dragband av limträ med infästning gjord av plattstål.
Figur 14.35
Dragband av limträ med infästning gjord av plattstål.

Dragband av limträ med infästning gjord av inslitsad stålplåt
Figur 14.36
Dragband av limträ med infästning gjord av inslitsad stålplåt. Uppmärksamma att dragbandets reducerade tvärsnittsarea på grund av slits och dymlingar måste beaktas vid dimensioneringen.

Två utanpåliggande dragband
Figur 14.37
Dragband av rundstång av stål.
a) Två utanpåliggande dragband,
b) ett centriskt dragband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan