Svenskt Trä Logo

14.4.1 Träskruvar på skrå

Publicerad 2017-01-19

Infästning med långa självborrande träskruvar på skrå har blivit populärt under 2000-talet, se figur 14.19. Orsaken är att längre och grövre träskruvar har blivit tillgängliga.

Denna typ av förband dimensioneras utgående från att balkens tvärkraft och eventuell dragande normalkraft överförs av träskruvarna som utsätts för skjuvning och utdragning. Balkens tryckande normalkraft överförs till pelaren med hjälp av kontakttrycket mellan balkänden och pelaren.

Följande brottmoder ska kontrolleras:

  • Skjuvbrott i skruvförbandet.
  • Utdragning och genomdragning av träskruvarna.
  • Samverkande skjuvning och utdragning av träskruvarna.
  • Skjuvning och dragning av träskruvarna (brott i stålmaterialet).
  • Samverkande skjuvning och dragning av träskruvarna.
  • Kontakttryck mellan balk och pelare.

Förbandets bärförmåga vid skjuvning beräknas enligt Eurokod 5, avsnitt 8.2 och vid utdragning enligt Eurokod 5, avsnitt 8.7. Samverkan av träskruvens skjuvning och utdragning beräknas enligt Eurokod 5, avsnitt 8.7.3. Skruvstålets bärförmåga beräknas enligt Eurokod 3. Därtill ska kantavstånden kontrolleras, med beaktande av både skjuvning och utdragning. Om parvis i X-form snedställda träskruvar används som i figur 14.19, ryms flera träskruvar på en given bredd. Det kan ändå bli svårt att tillgodose kravet för ändavstånd a1,CG enligt Eurokod 5, tabell 8.6 (a1,CG ≥ 10d).

Förband mellan balk och pelare utförd med självborrande träskruvar.
Figur 14.19
Förband mellan balk och pelare utförd med självborrande träskruvar.
a) Två snedställda träskruvar (dragna vid dominerande nedåtriktad belastning),
b) fyra parvis snedställda träskruvar (tryckta och dragna vid vertikal belastning).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok