14.4.1 Träskruvar på skrå

Publicerad 2017-01-19

Infästning med långa självborrande träskruvar på skrå har blivit populärt under 2000-talet, se figur 14.19. Orsaken är att längre och grövre träskruvar har blivit tillgängliga.

Denna typ av förband dimensioneras utgående från att balkens tvärkraft och eventuell dragande normalkraft överförs av träskruvarna som utsätts för skjuvning och utdragning. Balkens tryckande normalkraft överförs till pelaren med hjälp av kontakttrycket mellan balkänden och pelaren.

Följande brottmoder ska kontrolleras:

  • Skjuvbrott i skruvförbandet.
  • Utdragning och genomdragning av träskruvarna.
  • Samverkande skjuvning och utdragning av träskruvarna.
  • Skjuvning och dragning av träskruvarna (brott i stålmaterialet).
  • Samverkande skjuvning och dragning av träskruvarna.
  • Kontakttryck mellan balk och pelare.

Förbandets bärförmåga vid skjuvning beräknas enligt Eurokod 5, avsnitt 8.2 och vid utdragning enligt Eurokod 5, avsnitt 8.7. Samverkan av träskruvens skjuvning och utdragning beräknas enligt Eurokod 5, avsnitt 8.7.3. Skruvstålets bärförmåga beräknas enligt Eurokod 3. Därtill ska kantavstånden kontrolleras, med beaktande av både skjuvning och utdragning. Om parvis i X-form snedställda träskruvar används som i figur 14.19, ryms flera träskruvar på en given bredd. Det kan ändå bli svårt att tillgodose kravet för ändavstånd a1,CG enligt Eurokod 5, tabell 8.6 (a1,CG ≥ 10d).

Förband mellan balk och pelare utförd med självborrande träskruvar.
Figur 14.19
Förband mellan balk och pelare utförd med självborrande träskruvar.
a) Två snedställda träskruvar (dragna vid dominerande nedåtriktad belastning),
b) fyra parvis snedställda träskruvar (tryckta och dragna vid vertikal belastning).

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan