Svenskt Trä Logo

14.5.2 Ensidigt hängslad balksko

Publicerad 2017-01-19

Ett möjligt utförande för ensidigt hängslad balksko visas i figur 14.23. I detta utförande kan sekundärbalkens styva ändplåt överföra det (lilla) moment som uppstår vid upplaget.

Eftersom ändplåten är styv, överförs den vertikala stödreaktionen till primärbalkens tyngdpunktslinje och det uppstår inget vridmoment i primärbalken. Därför ska också topplattan vara styv och dimensioneras så att kraften överförs till primärbalkens mitt.

I allmänhet är det synnerligen viktigt att primärbalken dimensioneras för det vridmoment som förorsakas av den osymmetriska belastning som överförs av en ensidig balksko. Om det här vridmomentet kan undvikas med hjälp av en konstruktion som liknar den i figur 14.23, förenklas dimensioneringen.

Följande brottmoder ska ändå alltid kontrolleras:

  • Kontakttryck mellan sekundärbalken och balkskons bottenplatta.
  • Kontakttryck mellan primärbalkens övre kant och balkskons topplatta.
  • Skjuvbrott i fästdonen.
  • Balkskons svetsar.
  • Böjning och skjuvning hos stålplåtarna.

Dessutom ska man kontrollera alla änd- och kantavstånd.

Ensidigt hängslad balksko.
Figur 14.23
Ensidigt hängslad balksko.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok