14.3 Pelarfot

Publicerad 2017-03-17

Pelare som används i limträkonstruktioner utformas normalt antingen som ledade (inget böjmoment överförs) eller fast inspända (pelarfoten upptar böjmoment). Förutom dimensioneringen av själva pelaren påverkar valet också grundläggningen. Pelaren fästs i grunden på olika sätt, till exempel så att beslagen gjuts in i betongplattan eller så att de svetsas fast i ingjutna fästplåtar. Ett tredje alternativ är förankring med expanderskruv eller kemankare. Dimensionering av förband mellan sådana infästningar och betong behandlas inte här. I allmänhet ska de dimensioneras enligt Eurokod 2 – Betongkonstruktioner.

Pelarändar som vilar direkt mot betong, tegel, lättklinkerblock eller annat hygroskopiskt material bör förses med någon slags fuktspärr, till exempel med 4,8 mm oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva som spiklimmas mot pelaränden, eller med gummimembran. Pelare som regelbundet utsätts för vatten, till exempel utomhus eller i simhallar, ska fästas vid grunden så att pelaränden är skyddad mot väta och så att den kan torka ut snabbt om den skulle bli våt, exempelvis genom att ha ett högt fundament.

Infästningen utformas oftast med spikade eller skruvade stållaskar placerade på pelarens sidor. Alternativt kan en pelarsko användas för att undvika kontakten mellan pelaren och grunden. Om ett dolt förband av estetiska eller brandtekniska orsaker önskas, kan inlimmad skruv eller inslitsade stålplåtar och dymlingar vara lämpliga alternativ.

Förbandsdelarna levereras separat utom inlimmade skruvar, vilka alltid limmas i fabrik av limträtillverkaren. Skruvhål bör helst borras i samband med montage. Då är det möjligt att undvika passningsproblem, i synnerhet om förbandsdelarna är ingjutna i betong.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan