Svenskt Trä Logo

14.3 Pelarfot

Publicerad 2017-03-17

Pelare som används i limträkonstruktioner utformas normalt antingen som ledade (inget böjmoment överförs) eller fast inspända (pelarfoten upptar böjmoment).

Förutom dimensioneringen av själva pelaren påverkar valet också grundläggningen. Pelaren fästs i grunden på olika sätt, till exempel så att beslagen gjuts in i betongplattan eller så att de svetsas fast i ingjutna fästplåtar. Ett tredje alternativ är förankring med expanderskruv eller kemankare. Dimensionering av förband mellan sådana infästningar och betong behandlas inte här. I allmänhet ska de dimensioneras enligt Eurokod 2 – Betongkonstruktioner.

Pelarändar som vilar direkt mot betong, tegel, lättklinkerblock eller annat hygroskopiskt material bör förses med någon slags fuktspärr, till exempel med 4,8 mm oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva som spiklimmas mot pelaränden, eller med gummimembran. Pelare som regelbundet utsätts för vatten, till exempel utomhus eller i simhallar, ska fästas vid grunden så att pelaränden är skyddad mot väta och så att den kan torka ut snabbt om den skulle bli våt, exempelvis genom att ha ett högt fundament.

Infästningen utformas oftast med spikade eller skruvade stållaskar placerade på pelarens sidor. Alternativt kan en pelarsko användas för att undvika kontakten mellan pelaren och grunden. Om ett dolt förband av estetiska eller brandtekniska orsaker önskas, kan inlimmad skruv eller inslitsade stålplåtar och dymlingar vara lämpliga alternativ.

Förbandsdelarna levereras separat utom inlimmade skruvar, vilka alltid limmas i fabrik av limträtillverkaren. Skruvhål bör helst borras i samband med montage. Då är det möjligt att undvika passningsproblem, i synnerhet om förbandsdelarna är ingjutna i betong.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok