Svenskt Trä Logo

14.6.3 Infällda balkar

Publicerad 2017-01-19

Infällda balkar används ofta vid gavlarna för bättre överföring av horisontella krafter. Krafterna överförs oftast med träskruvar eller genomgående skruvar. Om krafterna är små kan vinkelbeslag användas.

Skruvarna överför eventuella lyftande vertikala krafter och dragande horisontella krafter. Horisontella krafter som verkar mot pelaren överförs med hjälp av kontakttrycket mellan balkens sida och urtaget i pelartoppen. Tryckande vertikala krafter överförs med hjälp av kontakttrycket till pelaren. Balkens vertikalkraft överförs excentriskt till pelaren vilket bör beaktas vid dimensioneringen. Om kontakttrycket blir för stort kan kontaktytan förstoras med hjälp av en stålplåt som placeras under balken.

Nordens ark, Hunnebostrand.
Nordens ark, Hunnebostrand.

Pelartopp med en infälld balk och genomgående skruvar.
Figur 14.30
Pelartopp med en infälld balk och genomgående skruvar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok