Svenskt Trä Logo

14.6.3 Infällda balkar

Publicerad 2017-01-19

Infällda balkar används ofta vid gavlarna för bättre överföring av horisontella krafter. Krafterna överförs oftast med träskruvar eller genomgående skruvar. Om krafterna är små kan vinkelbeslag användas.

Skruvarna överför eventuella lyftande vertikala krafter och dragande horisontella krafter. Horisontella krafter som verkar mot pelaren överförs med hjälp av kontakttrycket mellan balkens sida och urtaget i pelartoppen. Tryckande vertikala krafter överförs med hjälp av kontakttrycket till pelaren. Balkens vertikalkraft överförs excentriskt till pelaren vilket bör beaktas vid dimensioneringen. Om kontakttrycket blir för stort kan kontaktytan förstoras med hjälp av en stålplåt som placeras under balken.

Nordens ark, Hunnebostrand.
Nordens ark, Hunnebostrand.

Pelartopp med en infälld balk och genomgående skruvar.
Figur 14.30
Pelartopp med en infälld balk och genomgående skruvar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan