Svenskt Trä Logo

14.6.2 Inlimmade skruvar

Publicerad 2017-01-19

Med inlimmade skruvar fås ett dolt förband. Skruven limmas in i pelartoppen varefter balken träs över den utstickande skruven och fästs med bricka och mutter, se figur 14.29.

Brickan och muttern kan försänkas så att de döljs. Inlimmade skruvar får inte användas i klimatklass 3 och inte heller i förband som utsätts för dynamisk belastning. Limningen bör utföras under kontrollerade förhållanden och utförs därför av limträtillverkaren. På grund av fuktrörelser bör inlimmade skruvar inte användas när balkhöjden är större än 500 mm. Om balkhöjden är något större, kan muttern försänkas så att skruvens höjd från pelartoppen inte är större än 500 mm.

Inlimmad skruv ger ingen stagning i sidled och balken ska därför stagas på något annat sätt.


Figur 14.29
Pelartopp med inlimmad skruv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan