Svenskt Trä Logo

3.3 Fackverk

Publicerad 2017-01-17

När spännvidden är stor och massiva balkar blir för otympliga och materialkrävande kan någon typ av fackverk vara ett lyckat alternativ, se figur 3.8. Detta gäller i synnerhet om liten taklutning önskas och konstruktionshöjden tillåts vara tillräckligt stor.

Till fackverkets fördelar hör att de kan förtillverkas på fabrik i lämpliga delar som anpassas med transportmöjligheterna. Dessa delar monteras ihop på byggarbetsplatsen. Till nackdelarna hör ett stort antal ibland komplicerade knutar vilka ökar kostnaderna. Det är önskvärt att arkitekten deltar i utformningen av fackverket, i synnerhet av dess knutar och andra detaljer. Utformningen bör innehålla en studie av olika diagonallägen med syftet att optimera konstruktionen, se figur 3.8. Vid alla knutar ska de mötande delarnas systemlinjer korsa varandra i samma punkt så att man undviker excentricitet som förorsakar (sekundära) böjmoment.

Rör för installationer och motsvarande kan i många fall placeras nära överramen i ett fackverk eller ovanför underramen. Tryckta stänger utformas av limträ medan de dragna elementen kan vara av stål med ett tvärsnitt som huvudsakligen tar upp dragkrafter. Konstruktionshöjden är i detta fall avståndet mellan underramens och överramens systemlinjer. Den kan antingen vara konstant längs med fackverket eller följa böjmomentsfördelningen, se figur 3.8 f) – k). Fackverk är ett bra val för konstruktioner mellan 30 och 85 m.

Parallellfackverk
Parallellfackverk

Sadeltakstolar
Specialfackverk som släpper in dagsljus

Specialfackverk som släpper in dagsljus
Parabelfackverk

Parabelfackverk
Parallellfackverk
Figur 3.8
Fackverk som lämpar sig för vertikal belastning (egentyngd, snölast) på övre ramen.


Parallellfackverk.
a) Tryckta diagonaler,
b) dragna diagonaler,
c) dubbla diagonaler, eller
d) med extra stöd för den tryckta ramen,
e) parallellfackverk med både tryckta och dragna diagonaler, optimerad för ett litet antal knutar.

Sadeltakstolar.
f) Avskuren,
g) vanlig.

Specialfackverk som släpper in dagsljus.
h), i).

Parabelfackverk.
j) Vertikaler och diagonaler som är utsatta för mycket små tryck- eller dragkrafter. Krökt överram för tryckkrafter,
k) vertikaler och diagonaler som är utsatta för mycket små tryck- eller dragkrafter. Krökt underram för dragkrafter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan