Svenskt Trä Logo

3.11 Förband

Publicerad 2017-01-17

Limträkonstruktioner är ofta synliga och utgör därför en väsentlig del av (trä)byggnadens arkitektur, vilket inte minst gäller för beslag och anslutningsdetaljer. Utformningen av dessa bör därför ägnas speciell uppmärksamhet och omsorg från arkitektens sida.

I den äldre träbyggnadstekniken utformades förbanden normalt för att överföra tryckkrafter och kunde endast i mycket begränsad omfattning överföra dragkrafter. I dag utförs förband och anslutningar som regel med hjälp av spik, skruv och olika slags stålbeslag och är lika väl ägnade att överföra tryck- som dragkrafter, se vidare avsnitt Förband och anslutningsdetaljer, som ger utförlig information gällande olika förbandsdetaljer och deras dimensionering.

Stålförband överför krafter på ett mer koncentrerat och väldefinierat sätt än äldre typer av träförband. Till exempel kan en led, ett förband mellan två konstruktionsdelar utan momentupptagande förmåga, verkligen utformas som en led.

Bandyhall, Nässjö.
Bandyhall, Nässjö.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok