Svenskt Trä Logo

3.11 Förband

Publicerad 2017-01-17

Limträkonstruktioner är ofta synliga och utgör därför en väsentlig del av (trä)byggnadens arkitektur, vilket inte minst gäller för beslag och anslutningsdetaljer. Utformningen av dessa bör därför ägnas speciell uppmärksamhet och omsorg från arkitektens sida.

I den äldre träbyggnadstekniken utformades förbanden normalt för att överföra tryckkrafter och kunde endast i mycket begränsad omfattning överföra dragkrafter. I dag utförs förband och anslutningar som regel med hjälp av spik, skruv och olika slags stålbeslag och är lika väl ägnade att överföra tryck- som dragkrafter, se vidare avsnitt Förband och anslutningsdetaljer, som ger utförlig information gällande olika förbandsdetaljer och deras dimensionering.

Stålförband överför krafter på ett mer koncentrerat och väldefinierat sätt än äldre typer av träförband. Till exempel kan en led, ett förband mellan två konstruktionsdelar utan momentupptagande förmåga, verkligen utformas som en led.

Bandyhall, Nässjö.
Bandyhall, Nässjö.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan