Svenskt Trä Logo

3.7 Konsoler

Publicerad 2017-01-17

I många sammanhang krävs att byggnadens ena eller båda dess långsidor är öppna och fria från pelare. Exempel på sådana byggnader är friluftsscener, perrongtak och åskådarläktare, se figur 3.17.

Limträtekniken erbjuder lösningar i form av utkragande, raka balkar eller krökta konsoler – halvramar. I båda fallen ska betydande inspänningsmoment överföras till anslutande konstruktioner, som således ska dimensioneras med beaktande av detta.

Konsoler
Figur 3.17
a) Konsoler, b) skärmtak med inspända pelare, c) läktare med bakspända konsoler.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok