Svenskt Trä Logo

3.2 Kontinuerliga balkar

Publicerad 2017-01-17

Balkar på flera stöd eller balkar med överkragning medger bättre materialutnyttjande än vad som kan uppnås med fritt upplagda tvåstödsbalkar, eftersom böjmomentet varierar mindre längs med balken. Utnyttjandegraden kan höjas ytterligare genom att balkhöjden ökas vid innerstöden, vilket ökar böjmoment vid dessa stöd och minskar fältmomenten.

Kontinuerliga balkar utförs med fördel som så kallade Gerbersystem. Skarvarna utformas då som leder och placeras så att man får en gynnsam momentfördelning och lämpliga transportlängder. En lämplig placering av Gerberlederna ges i avsnitt Takåsar, för kontinuerliga balkar med jämnt fördelad last.

System med kontinuerliga balkar är särskilt lämpliga att användas som primärbalkar i takkonstruktioner. Som sekundärbalkar är ändå fritt upplagda balkar att föredra eftersom fortskridande ras kan förebyggas, se ytterligare i avsnitt Takåsar.

Kontinuerliga balkar som Gerbersystem.
Figur 3.7
Kontinuerliga balkar som Gerbersystem. Här som optimerade balkar med överkragning och inhängda sadelbalkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan