Svenskt Trä Logo

Hängbroar och snedkabelbroar

Publicerad 2017-01-17

En hängbro består av en styv körbana som hängs upp med hjälp av vertikala stänger från kablar som är spända mellan två pyloner, se figur 3.21 b).

En snedkabelbro består av en balkbro på två eller flera stöd. Mellan dessa stöd bärs balken upp med sneda kablar utgående från en eller flera pyloner, se figur 3.21 c). Kablarna bildar elastiska stöd och de sneda stödreaktionerna ger upphov till axiala krafter i brobalkarna. Vid dimensionering är det nödvändigt att beakta att materialen (trä och stål) har olika elasticitetsmoduler och värmeutvidgningskoefficienter.

Bågbro
Figur 3.21
a) Bågbro, b) hängbro, c) snedkabelbro.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok