Svenskt Trä Logo

Hängverk, sprängverk

Publicerad 2017-01-17

Balkbroar i form av hängverk och sprängverk, se figur 3.20 d), e) och f), användes tidigare för spännvidder som var för långa för vanliga balkar. Primärbalkarna försågs därigenom med ett eller flera mellanstöd, vilket innebar mer effektiv materialanvändning. Dragstängerna är vanligtvis av stål. Vid dimensionering är det nödvändigt att beakta att trä och stål har olika värmeutvidgningskoefficienter och elasticitetsmoduler.

Sprängverk kan vara en effektiv lösning för till exempel en balkbro över en djup ravin, där sidosträvorna kan stödjas mot ravinens sidor. Ett sprängverk kan ses som en mellanform mellan en balkbro och en båge.

Olika typer av balkbroar
Figur 3.20
Olika typer av balkbroar. a) Rak balk, b), c) fackverk, d) sprängverk, e) hängverk, f) hängsprängverk.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok