Svenskt Trä Logo

Plattbroar med tvärspänd platta

Publicerad 2017-01-17

Den enklaste typen av träbro är det spikade brodäcket, som består av ett antal brädor placerade sida mot sida och spikade ihop; den kombinerar både körbanan och primärkonstruktionen. En modern utveckling av denna princip är den tvärspända plattbron av trä, som kallas för plattbro med tvärspänd platta, se figur 3.22.

Brobaneplattan tillverkas av limträbalkar, vid mindre spännvidder av plankor, som spänns ihop med stålstänger avsedda för förspänning. Konstruktionen är enkel att montera och plattan har god lastfördelande förmåga. Den är styv i sidled och någon särskild vindstagning behövs därför inte. I allmänhet förses plattan med tätskikt och beläggning som skyddar trävirket mot fukt uppifrån. Den exponerade träytan blir därmed liten och fuktvariationerna (fuktrörelserna) också små.

Brobanan kan med fördel utformas kontinuerlig i flera fack.

Plattbro med tvärspänd platta av limträ.
Figur 3.22
Plattbro med tvärspänd platta av limträ. 1) Räcke, 2) limträbalkar på högkant, 3) förspänt stålstag, 4) beläggning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan