Svenskt Trä Logo

Spännbandsbroar

Publicerad 2017-01-17

Spännbandsbron är en slags hängbro, där brodäcket har två funktioner: (1) det är en (bågformad) yta för gående och lätta fordon och (2) det fungerar som en förspänd, dragen primärkonstruktion, se figur 3.26.

Brons form bestäms delvis av den hängkabelliknande formen för varje enskilt lastfall. Eftersom brodäcket har en viss böjstyvhet och belastningen kan vara osymmetrisk, kan formen avvika lite från hängkabelformen. De stora horisontella krafterna ska bäras av grundkonstruktionen. Krympning och svällning och i viss mån också temperaturförändring förorsakar att konstruktionens längd ändras, vilket ska beaktas vid dimensionering.

Spännbandsbro.
Figur 3.26
Spännbandsbro.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan