Svenskt Trä Logo

Spännbandsbroar

Publicerad 2017-01-17

Spännbandsbron är en slags hängbro, där brodäcket har två funktioner: (1) det är en (bågformad) yta för gående och lätta fordon och (2) det fungerar som en förspänd, dragen primärkonstruktion, se figur 3.26.

Brons form bestäms delvis av den hängkabelliknande formen för varje enskilt lastfall. Eftersom brodäcket har en viss böjstyvhet och belastningen kan vara osymmetrisk, kan formen avvika lite från hängkabelformen. De stora horisontella krafterna ska bäras av grundkonstruktionen. Krympning och svällning och i viss mån också temperaturförändring förorsakar att konstruktionens längd ändras, vilket ska beaktas vid dimensionering.

Spännbandsbro.
Figur 3.26
Spännbandsbro.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok