Svenskt Trä Logo

3.12 Översiktstabell

Publicerad 2017-01-17

Översikten i tabell 3.1 omfattar endast de allra vanligaste konstruktionssystemen för limträ. För att hjälpa konstruktören att välja mellan olika konstruktionssystem och förenkla projekteringen, anges rekommenderade spännvidder och ungefärliga tvärsnittshöjder.

Måtten motsvarar genomsnittsvärden för normala förhållanden. Små laster eller små avstånd mellan konstruktionsdelarna minskar den erforderliga tvärsnittshöjden i någon mån. Också det motsatta gäller. Ett bra utgångsval för förhållandet mellan tvärsnittets höjd h och bredd b är h ⁄ b = 5. Tillverkningsteknik och transportmöjligheter påverkar ofta valet av konstruktionssystem.

Värdena i tabell 3.1 är inga slutgiltiga värden utan bör betraktas som en utgångspunkt för tvärsnittets höjd. En detaljerad dimensionering ska utföras i både brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd så att konstruktionsdelens slutgiltiga mått kan bestämmas. Vid behov kan överhöjning användas för att kompensera framtida nedböjningar. För vissa konstruktioner, som exempelvis bågar, ska dragspänningar vinkelrätt mot fiberriktningen kontrolleras. Också de olika formfaktorerna för till exempel snölast på vissa takformer bör beaktas noggrant. Alla konstruktioner bör stagas för att förebygga vippning i sidled och för att överföra horisontella laster, se avsnitt Raka balkar och pelare och avsnitt Horisontell stabilisering.

Tabell 3.1  Konstruktionssystem för limträ. Rekommenderad taklutning och spännvidd.
Ungefärlig tvärsnittshöjd när avståndet mellan konstruktionsdelarna är cirka 6 m, dimensionerande variabel last cirka 3,0 kN/m2, egentyngd av tak­konstruktionen 0,5 kN/m2. Värdena i denna tabell skiljer sig i vissa fall från värdena i motsvarande tabell i Fakta om limträ, på grund av olika ingångsdata. System i kursiv och märkta med * är mindre vanliga.

System Beteckning Taklutning Spännvidd L (m) Höjd h
  Rak balk på två stöd ≥ 3° < 24 hL ∕14
  Rak underspänd balk på två stöd 3 – 30° < 50 hL ∕ 33
HL ∕12
  Sadelbalk eller pulpetbalk på två stöd 1,4 – 6° 10 – 25 hL ∕ 20
HL ∕14
  Bumerangbalk på två stöd 3 – 15° 10 – 20 hL ∕ 30
HL ∕16
  Rak kontinuerlig balk på flera stöd ≥ 3° < 25 hL ∕14
  * Rak kontinuerlig balk med voter
på flera stöd
≥ 3° < 25 hL ∕18
HL ∕14
  Konsolbalk på två stöd < 10° < 12 hL ∕ 7
  Rak fackverksbalk (parallellfackverk) på två stöd ≥ 3° 30 – 85 hL ∕12
  * Ortogonalt balkrost ≥ 3° 12 – 25 hL ∕ 20
(a = 2,4 – 7,2 m)
Treledstakstol med eller utan dragband  Treledstakstol med eller utan dragband
(påverkar upplagstyp)
≥ 14° 15 – 30 hL ∕ 28
Treledstakstol med dragband och underspända balkar  Treledstakstol med dragband och underspända balkar ≥ 14° 25 – 80 hL ∕ 45
Treledsbåge med eller utan dragband  Treledsbåge med eller utan dragband
(påverkar upplagstyp)
f ∕ L ≥ 0,14 20 – 100 hL ∕ 50
Treledsram med fingerskarvade ramhörn  Treledsram med fingerskarvade ramhörn ≥ 14° 15 – 25 h ≈ (S1 + S2) ∕13
Treledsram med sammansatta ramhörn  * Treledsram med sammansatta ramhörn ≥ 14° 10 – 50 hL ∕ 30
Treledsram med krökta ramhörn  Treledsram med krökta ramhörn ≥ 14° 15 – 50 h ≈ (S1 + S2) ∕15
Halvram med pendelpelare  * Halvram med pendelpelare ≥ 20° 10 – 25 hL ∕ 25
Hyperboliskt paraboloidskal  * Hyperboliskt paraboloidskal
(HP-skal)
(f1 + f2)
            ≥
(L1 + L2)
L1L2
15 – 60
hbL∕ 70 (kantbalkar)

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok