Svenskt Trä Logo

3.9 Sammansatta system

Publicerad 2017-01-17

Kombinationer av olika statiska system erbjuder ofta eleganta lösningar.

Önskemål om rikligt med dagsljus i en byggnad kan tillgodoses med en sågtakskonstruktion bestående av treledstakstolar som läggs upp på kontinuerliga balkar eller på pelare, se figur 3.19 a).

Besvärliga markförhållanden kan bemästras genom att upplagsreaktionerna koncentreras till ett fåtal stödpunkter, var och en med förstärkt grundplatta. I de kombinerade båg- och balksystemen i figur 3.19 b) och c) bär bågarna den största delen av taklasten.

Sammansatta system
Figur 3.19
Sammansatta system. a) Sågtakskonstruktion, b), c) båg- och balksystem, d) hängkonstruktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok