Svenskt Trä Logo

3.9 Sammansatta system

Publicerad 2017-01-17

Kombinationer av olika statiska system erbjuder ofta eleganta lösningar.

Önskemål om rikligt med dagsljus i en byggnad kan tillgodoses med en sågtakskonstruktion bestående av treledstakstolar som läggs upp på kontinuerliga balkar eller på pelare, se figur 3.19 a).

Besvärliga markförhållanden kan bemästras genom att upplagsreaktionerna koncentreras till ett fåtal stödpunkter, var och en med förstärkt grundplatta. I de kombinerade båg- och balksystemen i figur 3.19 b) och c) bär bågarna den största delen av taklasten.

Sammansatta system
Figur 3.19
Sammansatta system. a) Sågtakskonstruktion, b), c) båg- och balksystem, d) hängkonstruktion.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan