Svenskt Trä Logo

3.8 Skalkonstruktioner

Publicerad 2017-01-17

Skalkonstruktioner ger många möjligheter till avancerad formgivning och stora pelarfria ytor. Om flera skaldelar av samma typ kombineras kan många olika takformer erhållas.

Bland olika skalformer (kupolen har redan nämnts i samband med bågar) är konoid- och så kallade HP-skal, hyperbolisk paraboloid, tämligen vanliga, se figur 3.18. En värdefull egenskap hos de två senare är att de kan genereras av räta linjer och därför lätt kan byggas upp av ett eller flera korsande skikt av brädor eller profilplåt.

Skalkonstruktioner
Figur 3.18
Skalkonstruktioner. a), c), d) Hyperboliskt paraboloidskal, b) skal som skär varandra.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok