Svenskt Trä Logo

3.8 Skalkonstruktioner

Publicerad 2017-01-17

Skalkonstruktioner ger många möjligheter till avancerad formgivning och stora pelarfria ytor. Om flera skaldelar av samma typ kombineras kan många olika takformer erhållas.

Bland olika skalformer (kupolen har redan nämnts i samband med bågar) är konoid- och så kallade HP-skal, hyperbolisk paraboloid, tämligen vanliga, se figur 3.18. En värdefull egenskap hos de två senare är att de kan genereras av räta linjer och därför lätt kan byggas upp av ett eller flera korsande skikt av brädor eller profilplåt.

Skalkonstruktioner
Figur 3.18
Skalkonstruktioner. a), c), d) Hyperboliskt paraboloidskal, b) skal som skär varandra.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan