Svenskt Trä Logo

16.7.4 Anslutning av sekundärbalk

Publicerad 2017-01-19

Balkskor utan brandskyddsisolering, se figur 16.27, kan klassificeras i R30 om utnyttjandegraden är högst 75 procent. Minimimått enligt tabell 16.7 måste dock innehållas och dessutom krävs extra lång spik: 75 mm istället för normalt 40 mm.

Till samma brandtekniska klass hänförs balkskor med inåtvikta flikar enligt figur 16.28 om minimimått enligt tabell 16.7 uppfylls.

Vid anslutning mot pelare enligt figur 16.29 måste kantavståndet e1 enligt tabell 16.7 innehållas för att brandklass R30 ska uppnås. 

Anslutning av sekundärbalk med balksko av standardtyp: R30.
Figur 16.27
Anslutning av sekundärbalk med balksko av standardtyp: R30.

 

Balksko med inåtvända flikar.
Figur 16.28
Balksko med inåtvända flikar.

 


Kantavstånd vid balk-pelaranslutning med balksko av standardtyp
Figur 16.29
Kantavstånd vid balk-pelaranslutning med balksko av standardtyp: R30 under vissa förutsättningar, se tabell 16.7.

 

Tabell 16.7 Minimimått för klass R30 vid anslutning av sekundärbalk med balksko av standardtyp. Beteckningar enligt figur 16.27 och 16.29.

(mm) Utnyttjandegrad1)
33 procent
Utnyttjandegrad1)
75 procent
B 100 120
A 170 200
G 40 44
K 75 85
t 2 2
e1 50 100
e2 20 30
Spiklängd 75 75
Antal spik (st)
i primärbalk 2 x 6 2 x 7
i sekundärbalk 2 x 12 2 x 13

1) Lasteffekten vid brandpåverkan i procent av dimensionerande bärförmåga vid dimensionering utan hänsyn till brand.
Källa: Kordina et al.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok